Fiksusti kouluun -ohjelmassa on toteutettu poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien kanssa. Vuonna 2020 yhteistyötä tehtiin seitsemän pilottikunnan kanssa, ja keväällä 2021 yhteistyö aloitettiin viiden uuden kunnan kanssa.

Tällä hetkellä kunnat voivat hakea mukaan ohjelmaan. Lue lisää kuntahausta.