Eri toimijoiden roolit aktiivisten ja kestävien koulumatkojen edistämisessä

Eri toimijoiden roolit, jotka vaikuttavat aktiivisempien ja kestävien koulumatkojen edistämiseen. Piirroskuva

Aktiivisten ja kestävien koulumatkojen edistämisessä kunnan sisäinen poikkihallinnollinen yhteistyö kaiken perusta, sillä koulumatkoihin ei voi yksinään vaikuttaa vain koulu tai vaikka liikennesuunnittelu. Muutoksen toteuttamiseksi tarvitaan yhteistä näkemystä. Eri toimijoilla on eri rooli muutoksen toteuttamisessa ja mitä monipuolisempi ryhmä on koolla, sen enemmän on mahdollista saada aikaiseksi. Ohessa on esitelty eri toimijoiden roolit.

Strateginen johtaminen, piirroskuva

Strateginen johtaminen

 • Huolehtii, että koulumatkat ovat strategisena kirjauksena kunnan toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa
 • Varmistaa resurssit toimenpiteiden toteuttamiseen
Kunnossapito, piirroskuva

Kunnossapito

 • Huolehtii turvallisuudesta ja sujuvuudesta
 • Varmistaa ympärivuotisen kunnossapidon
 • Viestii esim. talvikunnospidon laadusta
Piha-alueesta vastaava, piirroskuva

Piha-alueesta vastaava (esim. tekninen toimi/tilapalvelut)

 • Vastaa piha-alueen pysäköintijärjestelyistä
 • Huolehtii talvikunnossapidosta
 • Vastaa koulupyörien säilytyksestä
 • Vastaa sujuvista ja turvallisesta piha-alueesta
Koulu, piirroskuva

Koulu

 • Vastaa pyöräily- ja liikenneopetuksesta
 • Huolehtii oppilaiden osallisuudesta
 • Toteuttaa tapahtumia ja kampanjoita
 • Viestii aktiivisesta ja kestävistä koulumatkoista
 • Toteuttaa seurantaa
 • Tekee yhteistyötä kodin kanssa
Liikennesuunnittelu, piirroskuva

Liikenne- tai kaupunkisuunnittelu

 • Vastaa sujuvista ja turvallisista koulureiteistä
 • Viestii aktiivisesta ja kestävistä koulumatkoista
 • Toteuttaa seurantaa
Kouluterveydenhuolto, piirroskuva

Kouluterveydenhuolto

 • Ottaa arkiliikkumisen puheeksi ja kannustaa koulumatkaliikuntaan
 • Osallistuu tapahtumiin ja kampanjoihin
Liikunta, hyvinvointi, piirroskuva

Liikunta ja hyvinvointi

 • Osallistuu pyöräily- ja liikenneopetukseen
 • Osallistuu tapahtumiin ja kampanjoihin

Eduksi on, jos työskentelyyn osallistuvat myös:

 • Koulukuljetuksen suunnittelusta vastaava
 • Koulupäivän aikaisesta liikunnasta vastaava 
 • Hyvinvointikoordinaattori tai vastaava
 • Opetustoiminnan koordinaattori tai vastaava
 • Koulun linjauksista ja toiminnasta vastaava (esim. perusopetuspäällikkö)
 • Kunnan tai alueellisen liikenneturvallisuustyöryhmän tai viisaan/kestävän liikkumisen ryhmän jäsen
 • Luottamushenkilöitä 
 • Liikkuva koulu -kuntakoordinaattori