Yleistä tietoa koulumatkoista

Koululainen kulkee kouluvuoden aikana noin 400 matkaa kodin ja koulun välillä.

Koulumatkan kulkutavalla on keskeinen merkitys lapsen fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkumisen hiilijalanjälkeen.

Aktiivisesti kuljettuihin koulumatkoihin vaikuttaa eniten koulumatkan pituus ja vuodenaika:

  • Alakouluissa alle viiden kilometrin mittaisista koulumatkoista suuri osa kuljetaan kävellen ja pyörällä (3. luokalla 80 % ja 5. luokalla 82 %).1
  • Yläkouluissa alle viiden kilometrin mittaisista koulumatkoista kuljetaan hyvin aktiivisesti 7. luokalla (80 %), mutta määrä laskee selvästi 9. luokalla (58 %).1
  • Talvisin aktiivisia koulumatkaliikkujia on noin neljännes vähemmän kuin sulan maan aikaan.2

Koulujen ja alueiden väliset erot fiksussa liikkumisessa ovat suuria. Myös vanhempien työmatkojen liikkumistapa vaikuttaa lasten koulumatkoihin3.

Koulukuljetusten piirissä on noin viidesosa oppilaista:

  • Oppilaskohtaisen koulukuljetuksen keskimääräinen hinta on 1600 euroa vuodessa.
  • Keskimääräisen kunnan koulukuljetuskustannukset ovat vajaa 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.4

Mikä on fiksu koulumatka?

1Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018
2 Kallio, J., Turpeinen, S., ym., 2016. Active commuting to school in Finland, the potential for physical activity increase in different seasons. International Journal of Circumpolar Health, 75(1).
3Merom, D., Tudor-Locke, C., Bauman, A. & Rissel, C. 2006. Active commuting to school among NSW primary school children: implications for public health. Health and Place 12 (4), 678–687.
4Kuntaliitto: Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013