Fiksusti kouluun -ohjelma

Fiksusti kouluun -ohjelma tarjoaa tietoa ja neuvoja kestävämpien ja aktiivisempien koulumatkojen suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjelman kohderyhmään kuuluvat koulut, oppilaat, vanhemmat, kunnat, päättäjät ja järjestöt.

Fiksusti kouluun -ohjelman tavoitteet ovat:

 1. Lisää aktiivista ja kestävää liikkumista koulumatkoilla
  – Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus kulkea vähintään osa koulumatkoista aktiivisesti tai kestävästi.
  – Henkilöautoliikenteen vähentäminen 0–5 kilometrin pituisilla koulumatkoilla sekä koulumatkapyöräilyn mahdollisten rajoitteiden poistaminen.
 1. Parempi koulumatkojen liikenneturvallisuus
  – Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus kulkea koulumatkat turvallisesti.
  – Koulureittien ja koulujen piha-alueiden liikenneturvallisuuden parantaminen ja tapaturmien vähentäminen.
 1. Aktiivisen ja kestävän liikkumisen toimintakulttuurin vahvistaminen kouluissa ja opetuksessa.
  – Koulujen, kunnan ja kotien osaamisen sekä toiminnan tukeminen.
  – Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen.
 1. Tuki aktiivisten ja kestävien koulumatkojen strategioihin ja toimintamalleihin
  – Aktiivisiin ja kestäviin koulumatkoihin liittyvän päätöksenteon tukeminen.
  – Tutkimustiedon, seurannan ja vaikuttavuuden lisääminen koulumatkoista ja koulupäivän aikaisesta liikkumisesta.
  – Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken sekä verkostomaisen yhteistyön rakentaminen.