Fiksusti kouluun -tietopaja

Kannustavatko koulun lähiympäristön liikennejärjestelyt kävelyyn ja pyöräilyyn vai pitäisikö jotakin parantaa?

kolme pyöräilevää oppilasta pumptrack-radalla. Opettaja seuraa sivussa.

Huolestuttaako koululaisten jaksaminen ja heikentyvä kunto tai haluatteko kannustaa oppilaita aktiiviseen kulkemiseen ympäristötekona?

Fiksusti kouluun -ohjelman maksuton Fiksusti kouluun -tietopaja on tarkoitettu kunnille, jotka haluavat lisätä oppilaiden päivittäistä liikkumista aktiivisilla koulumatkoilla, vähentää liikenteen päästöjä ja toteuttaa kävely- ja pyöräily-ystävällisiä koulureittejä ja koulujen lähiympäristöjä.

Fiksusti kouluun -ohjelman tietopajasta saatte:

  • opastusta ja vinkkejä fiksuun koulumatkaliikkumiseen kannustavista toimenpiteistä
  • konkreettisia työkaluja koulumatkaliikkumisen edistämiseen
  • esimerkkejä sujuvasti käveltävän ja pyöräiltävän ympäristön toteutuksista
  • asiantuntijatukea muutoksen toteuttamiseen
  • vertaistukea ja jaettuja kokemuksia samojen asioiden parissa työskenteleviltä ammattilaisilta.

Tavoite on, että tietopajan opastuksen ja kunnan sisäisen työskentelyn avulla kuntaanne valmistuu teille räätälöity ja selkeä aktiivista ja kestävää koulumatkaliikkumista edistävä toimintasuunnitelma, jonka toimenpiteet koskevat sekä koulujen lähiympäristöjen liikenneolosuhteita että koulujen toimintakulttuuria.

Missä, milloin ja miten?

Tietopaja toteutetaan online-tapaamisina, ennakkotehtävinä ja kunnan sisäisenä työskentelynä. Tietopajaan voi siis osallistua mistä tahansa Suomesta.

Kaikille yhteisten online-tapaamisten (5 x 1 h 15min) sisältö muodostuu asiantuntija-alustuksista, keskusteluista ja tapaamisten ennakkotehtävistä. Lopuksi järjestetään jokaisen kunnan kanssa erikseen kuntakohtaiset online-tapaamiset (1 x 1h 15 min). Online-tapaamiset järjestetään Teams-alustalla seuraavalla aikataululla:

ti 6.2.2024 klo 14-15.15, aiheena: Johdatus Fiksusti kouluun -tietopajaan 
ke 13.3.2024 klo 14-15.15, aiheena: Pyöräily- ja liikenneopetus sekä huoltajien/opiskelijoiden näkemykset koulumatkaliikkumisesta
ma 29.4.2024 klo 14-15.15, aiheena: Aktiiviseen ja kestävään liikkumiseen kannustavat olosuhteet
to 12.9.2024 klo 14-15.15, aiheena: viestintä, tapahtumat ja kampanjat 
ke 9.10.2024 klo 14-15.15, aiheena: strateginen johtaminen sekä aktiivisten ja kestävien  koulu/opiskelimatkojen toimintasuunnitelma 
11-12/2024, kuntakohtaiset seurantapalaverit, joiden ajankohdat sovitaan myöhemmin

Kunnasta tulee nimetä yksi Fiksusti kouluun -yhteyshenkilö, vähintään yksi yhteistyökoulu/-oppilaitos ja muut työskentelyyn osallistuvat Fiksusti kouluun -tiimin jäsenet. Kunta voi määritellä työskentelyyn osallistuvien koulujen/oppilaitosten lukumäärän.

Kuinka mukaan?!

Osallistuminen on maksutonta.

Seuraava tietopaja käynnistyy alkuvuodesta 2025. Ilmoittautumisen avautumisesta ilmoitamme tällä sivulla.

Materiaalipankista löydät aineistoja kestävien ja aktiivisten koulumatkojen edistämiseen.