Fiksusti kouluun -tietopaja

Kannustavatko koulun lähiympäristön liikennejärjestelyt kävelyyn ja pyöräilyyn vai pitäisikö jotakin parantaa?

kolme pyöräilevää oppilasta pumptrack-radalla. Opettaja seuraa sivussa.

Huolestuttaako koululaisten jaksaminen ja heikentyvä kunto tai haluatteko kannustaa oppilaita aktiiviseen kulkemiseen ympäristötekona?

Fiksusti kouluun -ohjelman maksuton Fiksusti kouluun -tietopaja on tarkoitettu kunnille, jotka haluavat lisätä oppilaiden päivittäistä liikkumista aktiivisilla koulumatkoilla, vähentää liikenteen päästöjä ja toteuttaa kävely- ja pyöräily-ystävällisiä koulureittejä ja koulujen lähiympäristöjä.

Fiksusti kouluun -ohjelman tietopajasta saatte:

  • opastusta ja vinkkejä fiksuun koulumatkaliikkumiseen kannustavista toimenpiteistä
  • konkreettisia työkaluja koulumatkaliikkumisen edistämiseen
  • esimerkkejä sujuvasti käveltävän ja pyöräiltävän ympäristön toteutuksista
  • asiantuntijatukea muutoksen toteuttamiseen
  • vertaistukea ja jaettuja kokemuksia samojen asioiden parissa työskenteleviltä ammattilaisilta.

Tavoite on, että tietopajan opastuksen ja kunnan sisäisen työskentelyn avulla kuntaanne valmistuu teille räätälöity ja selkeä aktiivista ja kestävää koulumatkaliikkumista edistävä toimintasuunnitelma, jonka toimenpiteet koskevat sekä koulujen lähiympäristöjen liikenneolosuhteita että koulujen toimintakulttuuria.

Missä, milloin ja miten?

Tietopaja toteutetaan online-tapaamisina, ennakkotehtävinä ja kunnan sisäisenä työskentelynä. Tietopajaan voi siis osallistua mistä tahansa Suomesta.

Online-tapaamisten (6 x 1 h) sisältö muodostuu asiantuntija-alustuksista, keskusteluista ja tapaamisten ennakkotehtävistä.

Kuntaan tulee nimetä poikkihallinnollinen Fiksusti kouluun -tiimi, yksi Fiksusti kouluun -yhteyshenkilö ja vähintään yksi yhteistyökoulu. Kunta voi määritellä työskentelyyn osallistuvien koulujen lukumäärän.

Kuinka mukaan?

Ilmoittautuminen seuraavaan Fiksusti kouluun -ohjelman tietopajaan aukeaa lokakuussa 2023.

Osallistuminen on maksutonta.

Materiaalipankista löydät aineistoja kestävien ja aktiivisten koulumatkojen edistämiseen.