Fyysinen aktiivisuus ja koulumatkat

Kävelemällä tai pyöräilemällä kolmen kilometrin edestakaisen koulumatkan, voidaan saavuttaa 40–60 % päivittäisestä kestävyysliikuntasuosituksesta.

Aktiivisesti koulumatkansa kulkevat oppilaat ovat fyysisesti aktiivisempia kuin passiivisesti koulumatkansa kulkevat1-5,10. Aktiivisen koulumatkan merkitys on sitä suurempi mitä vähäisempää oppilaan kokonaisaktiivisuus on. Tutkimukset osoittavat, että sillä saattaa olla vaikutusta myös aikuisiän fyysiseen aktiivisuuteen6.

Aktiivisesti liikutulla koulumatkalla on vaikutusta lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin:

  • Kohottaa kuntoa sekä pienentää sydän- ja verisuonitautien riskiä.4,8
  • Parantaa jalkojen lihasvoimaa ja kestävyyttä.2
  • Parantaa keskittymiskykyä.

Terveys- ja hyvinvointihyötyjen lisäksi aktiivinen koulumatka tuo säästöjä yhteiskunnalle. Euroopassa pyöräily säästää 24 miljardia ja kävely 66 miljardia euroa vuodessa, kun lasketaan niiden tuomat terveyshyödyt. Esimerkiksi autoilun kustannukset Euroopassa ovat 500 miljardia euroa vuodessa.9

Vanhempien töihin kulkemistapa on yhteydessä lasten aktiiviseen kulkemiseen kouluun.7

1Cooper A. R., Page A. S., Foster L. J. & Qahwaji D. 2003. Commuting to school: are children who walk more physically active? American Journal of Preventive Medicine 25 (4), 273–276.
2Andersen, L. B., Lawlor, D. A., Cooper, A. R., Froberg, K. & Anderssen, S. A. 2009. Physical fitness in relation to transport to school in adolescent. The Danish youth and sports study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.
3Faulkner, G. E. J., Buliung, R. N., Flora, P. K. & Fusco, C. 2009. Active school transport, physical activity levels and body weight of children and youth: a systematic review. Preventive Medicine.
4Richard Larouche, Travis John Saunders, Guy Edward John Faulkner, Rachel Colley, and Mark Tremblay, 2014. Associations Between Active School Transport and Physical Activity, Body Composition, and Cardiovascular Fitness:A Systematic Review of 68 Studies.
5Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa, LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016, Sami Kokko & Anette Mehtälä (toim.), Valtion liikuntaneuvosto 2016
6 Daniel G. Rainham, Christopher J. Bates, Chris M. Blanchard, Trevor J. Dummer, Sara F. Kirk, Cindy L. Shearer, 2012. Spatial Classification of Youth Physical Activity Patterns.
7Merom, D., Tudor-Locke, C., Bauman, A. & Rissel, C. 2006. Active commuting to school among NSW primary school children: implications for public health. Health and Place 12.
8Chillón, P., Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Veidebaum, T., Oja, L., Mäestu, J. & Sjöström, M. 2010. Activecommuting to school in children and adolescents: An opportunity to increase physical activity and fitness. Scandinavian Journal of Public Health 38, 873–879.
9Gössling, S.,  Choid, A., Dekkere, K. & Metzlerf, D. 2019. The Social Cost of Automobility, Cycling and Walking in the European Union. Ecological Economics
10Martin-Moraleda, E., Mandic, S., Queralt, A., Romero-Blanco, C. & Aznar, S. 2022. Associations among active commuting to school and prevalence of obesity in adolescents: a systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health.