KäPytellen kouluun -arviointilomake

KäPytellen kouluun -arviointilomake on koulumatkaliikkumisen edistämisessä hyödynnettävä työkalu, jonka avulla tunnistetaan aktiivisen koulumatkaliikkumisen vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Arviointilomake auttaa

  • tuomaan näkyväksi koulumatkaliikkumisen vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • tarkastelemaan koulumatkaliikkumisen edistämisen toimenpiteitä järjestelmällisesti useista näkökulmista
  • tuomaan näkyväksi kunnan eri toimialojen roolit aktiivisten ja kestävien koulumatkojen edistämistyössä sekä
  • toiminnan suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa.

Kenelle?

Kunnan poikkihallinnollinen Fiksusti kouluun -tiimi, kaupunki/liikennesuunnittelu, koulun piha-alueesta vastaava (esim. tekninen toimi), oppilaitokset, hyvinvointikoordinaattori, koulukuljetuksesta vastaava, opetustoiminnan koordinaattori, perusopetuksen päällikkö, liikenneturvallisuus tai viisaan/kestävän liikkumisen ryhmän jäsen tai vaikka luottamushenkilö. 

Kysely suositellaan täytettäväksi poikkihallinnollisen tiimin kanssa, mutta sen voi täyttää kukin taho yksinkin. 

Kesto
Arviointilomakkeen vastaaminen vie noin 10 minuuttia

Sisältö

Väittämiä kuudesta eri osa-alueesta. Arvioitavat osa-alueet ovat: 

  1. strateginen johtaminen
  2. turvallisuus ja sujuvuus
  3. pysäköintijärjestelyt
  4. pyöräily- ja liikenneopetus sekä oppilaiden osallisuus
  5. viestintä, tapahtumat ja kampanjat
  6. seuranta

Saat yhteenvedon vastauksista sähköpostiisi ja vinkkejä kehittämistyöhön. Tutustu arviointilomakkeeseen (pdf)