Ilmasto ja ympäristö

Aktiivisesti ja kestävästi kuljettu koulumatka on ympäristöteko ja tehokas keino pienentää hiilijalanjälkeä.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on merkittävä osa ilmastonmuutoksen hillintää. Ilmastonmuutos on yksi hankalimmista ihmisen aiheuttamista ympäristöongelmista.

Vuonna 2018 kotimaan liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat noin 23 % Suomen kokonaispäästöistä:

  • Tieliikenteen osuus liikenteen hiilidioksidipäästöistä oli 93 %.1
  • Henkilöautot aiheuttavat merkittävän osuuden (n. 60 %) tieliikenteen päästöistä 2.

Aktiivisesti ja kestävästi kuljettu koulumatka on ympäristöteko ja tehokas keino pienentää hiilijalanjälkeä:

  • Etenkin lihasvoimin liikkuminen on täysin päästötön kulkumuoto.
  • Pidemmillä matkoilla myös joukkoliikenne ja yhteiset kuljetukset ovat ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja.
  • Ilmaston kannalta myös autoilun voi toteuttaa fiksusti ja päästöttömästi, mutta tarpeettomasti autolla kuljetut koulumatkat tuovat taas muita melu-, ympäristö- ja turvallisuushaittoja.

Kestävä liikkuminen on ratkaisu melu- ja pienhiukkasongelmiin

Ilmastovaikutusten ohella autoilu ja muu tieliikenne aiheuttavat myös meluhaittoja sekä merkittävän osan ympäristölle ja terveydelle haitallisista pienhiukkaspäästöistä.

Liikenteen päästöjen vaikutuksia terveyteen:

  • Lyhyt- että pitkäaikainen altistuminen pienhiukkasille vaikuttaa hengityselimistön sekä sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan.
  • Altistumisen on havaittu olevan yhteydessä esimerkiksi astmaan, keuhkoahtaumatautiin, keuhkokuumeeseen, sepelvaltimotautiin, aivohalvauksiin, sydämen vajaatoimintaan ja rytmihäiriöihin. 3

Lisäksi arviolta 19,8 miljoonaa ihmistä kärsii liikenteestä johtuvasta melusaasteesta, ja noin 8 miljoonalle liikennemelu aiheuttaa uniongelmia.

Melusaaste lisää stressiä, joka puolestaan alistaa verenpaineelle sekä lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Aktiivinen ja kestävä liikkuminen on ratkaisu myös melu- ja pienhiukkasongelmiin sekä muihin liikenteen ympäristövaikutuksiin.4