Toteuttajatahot

Fiksusti kouluun on Likesin, valtion kestävän kehityksen yhtiön Motiva Oy:n ja Pyöräilykuntien verkoston yhteinen koulumatkaliikkumisen edistämisen ohjelma.


Likes – Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö
Likes on koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjä, jonka toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Organisaatio toteuttaa monitieteistä tutkimusta, koordinoi valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia ja tekee aktiivista asiantuntijatyötä.


Motiva Oy – Valtion kestävän kehityksen yhtiö
Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.


Pyöräilykuntien verkosto ry – Pyöräilyn edistämisen yhteistyöverkosto
Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Verkostoon kuuluu 152 jäsentahoa, joista 120 on kuntia ja kaupunkeja. Pyöräilykuntien verkoston jäsenkunnissa on noin 4,3 miljoonaa asukasta.


Liikkuva koulu -ohjelma
Liikkuva koulu -ohjelmassa tavoitellaan aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Ohjelmassa on mukana noin 90 % Suomen peruskouluista. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.


Fiksusti kouluun -ohjelman rahoittajat: