Mot aktiva och hållbara skolresor

Aktiva skolresor kan ha stor betydelse för barns och ungas fysiska aktivitet, kondition och hälsa. Genom att gå eller cykla en skolresa på tre kilometer i båda riktningarna kan man uppnå 40–60 procent av den dagliga rekommendationen för uthållighetsmotion.

Aktiva skolresor ger också sociala, ekonomiska och miljörelaterade fördelar. En aktiv och hållbar skolresa är ett effektivt sätt att minska koldioxidavtrycket.

Programmet Smart till skolan erbjuder information, lösningar och samarbete kring planering och genomförande av hållbarare och aktivare skolresor. Till programmets målgrupp hör skolor, elever, vårdnadshavare, kommuner, beslutsfattare och organisationer.

Målen för programmet Smart till skolan är:

Mer aktiv och hållbar fysisk aktivitet under skolresorna

  • Varje elev har möjlighet att göra minst en del av skolresorna på ett aktivt eller hållbart sätt.
  • Minskning av personbilstrafiken på 0–5 kilometer långa skolresor samt avlägsnande av eventuella begränsningar för att cykla till skolan.

Bättre trafiksäkerhet på skolvägen

  • Varje elev har möjlighet att ta sig tryggt i skolan.
  • Förbättring av trafiksäkerheten och minskning av olyckor på skolvägar och skolgårdar.

Stärkande av en aktiv och hållbar verksamhetskultur för fysisk aktivitet i skolorna och undervisningen

  • Stöd för skolornas, kommunens och hemmens kompetens och verksamhet.
  • Eleverna och vårdnadshavarna inkluderas.

Stöd för strategier och verksamhetsmodeller för aktiva och hållbara skolresor

  • Stöd för beslutsfattande i anslutning till aktiva och hållbara skolresor.
  • Ökad forskningsinformation, uppföljning och effektivitet i fråga om skolresor och fysisk aktivitet under skoldagen.
  • Ökat tväradministrativt samarbete mellan olika aktörer samt uppbyggnad av nätverksbaserat samarbete.

Smart till skolan är Likes och Nätverket för cykelkommuners gemensamma program för att främja aktiva skolresor. Programmet samarbetar med programmet Skolan i rörelse. Likes och Nätverket för cykelkommuner har samarbetat för att utveckla skolresor sedan 2018.

Programmet Smart till skolan finansieras av undervisnings- och kulturministeriet samt Transport- och kommunikationsverket Traficom. Programmet erbjuder information och råd för planering och genomförande av smartare skolresor.