Kunnat mukaan Fiksusti kouluun -ohjelmaan 2022–2023

Kaikille Suomen kunnille avataan mahdollisuus ilmoittautua osaksi valtakunnallista, aktiivisia ja kestäviä koulumatkoja edistävää Fiksusti kouluun -ohjelmaa. Kannustamme kaiken kokoisia kuntia hakemaan: räätälöimme tarvittavat toimenpiteet yhdessä kuntien poikkihallinnollisen edustajiston kanssa.

Ilmoittautumalla mukaan Fiksusti kouluun -ohjelmaan kunta saa konkreettisia työkaluja ja asiantuntijatukea aktiivisen ja kestävän koulumatkaliikkumisen edistämiseksi. Kunnassa voidaan myös vauhdittaa ja fasilitoida jo suunniteltuja toimenpiteitä.

Kunta saa veloituksetta seuraavat palvelut toukokuun 2022 ja toukokuun 2023 välisenä aikana 

 • Käyttöoikeuden Maptionnaire-olosuhdekartoitustyökaluun ja kartoituksen tuloksena syntyneen paikkatietoaineiston
 • Tarvelähtöisesti kulkutapakyselyn kunnan valikoiduissa kouluissa
 • Huoltajakyselyn, jolla selvitetään vanhempien asenteita koulumatkojen kulkutapoihin liittyen
 • Kaksi fasilitoitua 1,5 h sparrauspalaveria kunnan nimetyn Fiksusti kouluun -tiimin kanssa 
 • Ohjelman asiantuntijoiden tukea koulumatkaliikkumisen edistämiseksi
 • Webinaarin (1 h) koulujen henkilökunnalle aktiivisten, kestävien ja turvallisten koulumatkojen edistämisestä
 • Vanhempainiltoihin suunnattu, tallennettu puheenvuoro koulumatkoista huoltajille.

Lisäpalveluina mahdollista hankkia kenttävierailu kunnassa sekä tarkempi analyysiraportti Maptionaire-kartoituksista.

Edellytykset osallistumiselle 
Koulumatkaliikkumisen kehittäminen tapahtuu kunnassa tätä tarkoitusta varten muodostetun poikkihallinnollisen ryhmän ja Fiksusti kouluun -ohjelman asiantuntijoiden yhteistyönä 

 • Kunnalla on Fiksusti kouluun vastuuhenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä ohjelmaan.
 • Kunta pyrkii jo hakuvaiheessa nimeämään edustajat koulumatkaliikkumisen kehittämiseksi kunnassa seuraavilta osa-alueilta, joiden pyydetään osallistumaan kahteen yhteiseen tapaamiseen:
  • Tieverkosta ja talvikunnossapidosta vastaavat (esim. kaupunki-/liikennesuunnittelu)
  • Koulun piha-alueen (tontti, pyöräpysäköinti) suunnittelusta ja ylläpidosta vastaavat (esim. tekninen toimi/tilapalvelut)
  • Koulutoimesta vastaava (esim. perusopetuspäällikkö)
  • Koulupäivän aikaisesta liikunnasta vastaava (esim. liikuntatoimi)
  • Kunnan tai alueellisen liikenneturvallisuustyöryhmän tai Viisaan/kestävän liikkumisen ryhmän jäsen/edustaja
  • Koulukuljetuksen suunnittelusta vastaava.
 • Eduksi olisi lisäksi: 
  • Kouluterveydenhuollon suunnittelusta vastaava 
  • Luottamushenkilö (esim. kaupunkiympäristölautakunnan edustaja)
 • Fiksusti kouluun ohjelman jakaman Maptionnaire-olosuhdekartoituksen teko sovitussa määrässä kunnan kouluja seuraavalla tai vastaavalla kokoonpanolla:
  • Tieverkosta ja talvikunnossapidosta vastaavat 
  • Koulun piha-alueen kunnossapidosta vastaava 
  • Kartoitettavan koulun edustaja
 • Yhdessä sovittujen kyselyiden toteuttaminen sovituissa määrässä kouluja.
 • Fiksusti kouluun -ohjelmaan osallistumisesta viestiminen sovitusti kunnan ja koulujen kanssa.

Miten kunta ilmoittautuu ohjelmaan? 

Ilmoittautuminen ohjelmaan on jo päättynyt.

Fiksusti kouluun -ohjelma on yhteydessä hakeneisiin kuntiin huhtikuun 2022 alkuun mennessä. Ensimmäiset tapaamiset on tarkoitus järjestää etänä huhti–kesäkuun 2022 aikana.

Fiksusti kouluun -ohjelma: tuloksellista työtä vuosina 2020–2022

Fiksusti kouluun -ohjelma perustettiin vuonna 2020, jotta aktiivisia ja kestäviä koulumatkoja voitaisiin edistää systemaattisesti ja valtakunnallisesti useamman toimijan yhteistyönä. Fiksusti kouluun -ohjelmassa on kehitetty muun muassa seuraavia toimenpiteitä mukaan sitoutuneissa kunnissa hyödynnettäviksi: 

 • Olosuhdekartoitustyökalu, jolla kunnat voivat itsenäisesti kartoittaa koulumatkojen ja koulujen lähiympäristöjen liikenneolosuhteita. Esimerkki pilottikuntien olosuhdekartoituksista
 • Kulkutapakysely, jolla on selvitetty koulumatkojen kulkutapoja kolmesti lukuvuoden aikana valikoiduissa kouluissa. Esimerkki kulkutapakyselyn tuloksista
 • Asiantuntijaverkostot ja viestintä koulumatkaliikkumisen hyvien toimintamallien ja edistämistoimenpiteiden jakamiseksi

 Lisätietoa: sanna.ojajarvi(a)poljin.fi