Kaikki materiaalit

Pilottikuntien olosuhdekartoitukset

Fiksusti kouluun -pilottikunnissa on syksyn 2020 aikana kartoitettu kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita koulujen piha-alueilla ja lähikaduilla. Jokaisesta seitsemästä pilottikunnasta on valittu kaksi koulua lähempään tarkasteluun.

Kartoituksiin osallistuivat Fiksusti kouluun -tiimin lisäksi koulujen rehtorit/opettajat ja kunnan liikennesuunnittelun ja tilapalveluiden edustajat. Yhdessä tunnistettuja kehittämiskohteita ovat:

  • Risteysalueet kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta
  • Saattoliikennejärjestelyt
  • Pyöräpysäköinti 

Kartoitusten tarkoitus on:

  • kerätä vertailtavaa tietoa
  • Koota ja jakaa hyviä toteutuksia
  • tehdä näkyväksi systemaattisia puutteita
  • kannustaa kuntia ja kouluja kestäviä kulkutapoja priorisoiviin muutoksiin.

Lopullisena tavoitteena ovat viihtyisämmät ja turvallisemmat kouluympäristöt, jotka viestivät koululaisille ja huoltajille aktiivisten ja kestävien kulkumuotojen ensisijaisuudesta.