Ohjelman toteutus vuosina 2020–2021

Miltä näytti Fiksusti kouluun -ohjelman ensimmäinen toimintavuosi? Aktiivisten ja kestävien koulumatkojen edistäminen – Fiksusti kouluun -ohjelman toteutus vuosina 2020–2021 -raportti kerää yhteen ohjelman ensimmäisen vuoden toimenpiteet.

Uudessa raportissa kuvataan ohjelman tausta, osa-alueet ja tavoitteet, kuntapilotit, olosuhdekartoitukset, koulumatkojen kulkutapaselvitykset, yhteistyömalli sekä pohditaan tulevien vuosien näkymiä.

Ensimmäisen varsinaisen toimintavuoden aikana on tullut selväksi, että Fiksusti kouluun -ohjelmalle on selkeä tarve. Fiksusti kouluun -ohjelma on vakiinnuttanut paikkansa aktiivisen ja kestävän koulumatkaliikkumisen edistämisen asiantuntijana. Poikkihallinnollinen kuntayhteistyö on tuottanut konkreettisia tuloksia, ja koekäytössä oleva olosuhdekartoitustyökalu ennakoi ohjelman toimenpiteiden laajaa skaalautumista.

Ohjelma myös vastaa omalta osaltaan valtionhallinnon päästövähennys- ja hiilineutraaliustavoitteisiin sekä kävelyn, pyöräilyn ja liikunnan määrän lisäämisen tavoitteisiin.