Vinkit päättäjille: Saattoliikenne ja pysäköinti koulujen alueella

Kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa mahdollistamassa aktiivista ja kestävää koulumatkaliikkumista. Fiksusti kouluun -ohjelma esittää viisi vinkkiä kuntapäättäjille, miten edistää fiksua koulumatkaliikkumista. Toisessa artikkelissa esitellään fiksu saattoliikenne ja pysäköinti koulujen alueella.

3. Saattoliikenne ja -pysäköinti on ohjattu liikennemerkein ja fyysisin estein koulun välittömästä läheisyydestä.  


Koulumatkojen suurin turvallisuusriski on autoliikenne, yleisimmin saattoliikenne, koulun lähialueella. Autoliikenteeltä rauhoitettu koulun piha-alue on turvallisuus- ja ilmastoteko. 

Liikennemerkki koulun pihalla. Aja varoen lapsia tiellä.

Miten koulujen lähiympäristöt saataisiin viestimään, että 6–16-vuotiaiden on tarkoitus kulkea koulumatkansa aktiivisesti, kestävästi ja itsenäisesti?

Fiksusti kouluun -ohjelman olosuhdekartoitusten perusteella koulujen saattoliikennejärjestelyissä on paljon kehitettävää: saattoliikenne ruuhkautuu koulun piha-alueelle, lapset joutuvat kulkemaan peruuttavien henkilöautojen välissä, saattoliikennettä ei ole ohjattu erilliselle alueelle, eivätkä liikennemerkinnät ole kunnossa.

Katso esimerkit saattoliikenteestä olosuhdekartoitusraportista nettisivujen materiaalipankista.

Toimivassa saattoliikennejärjestelyssä autoilla ei ajeta koulun pihaan saakka, vaan erilliselle alueelle, jossa autoa ei tarvitse pysäköidä tai peruuttaa. Lisäksi täytyy varmistaa, että saattoliikennepaikalta on turvallinen kävely-yhteys koulun pihalle. Aktiivisen kulkemisen kannalta parasta olisi, jos saattoliikennepaikka sijaitsisi jonkin matkan päässä (esimerkiksi 500 metriä) koulun pihasta.

Saattoliikennepaikat ja liikennejärjestelyt koulujen läheisyydessä tulee miettiä yhteistyössä kaavoituksen, liikennesuunnittelun, tilapalveluiden ja sivistystoimen kanssa, jolloin eri näkökulmat tulevat huomioitua.

Suurin parannus saattoliikenteen turvallisuuden kehittämiseen on tietenkin autolla kyyditsemisen vähentäminen.

Lisälukemista

Matkalla kouluun Liikkuva koulu -materiaaleista

Katso edellinen vinkkiartikkeli päättäjille: Liikenneturvallisuus ja talvikunnossapito