Vinkit päättäjille: Liikenneturvallisuus ja talvikunnossapito

Koululaiset polkevat ahkerasti kouluun talvella Oulussa.
Koululaiset polkevat ahkerasti kouluun talvella Oulussa.

Kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa mahdollistamassa aktiivista ja kestävää koulumatkaliikkumista. Fiksusti kouluun -ohjelma esittää viisi vinkkiä kuntapäättäjille, miten edistää fiksua koulumatkaliikkumista. Ensimmäisessä artikkelissa esitellään kaksi ensimmäistä vinkkiä.

Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen osa koulumatkaliikunnan edistämistä. Siten voidaan lisätä etenkin vanhempien kiinnostusta kannustaa lapsiaan kulkemaan kävellen ja pyörällä. Jos koulumatka on turvallinen, on koulumatkojen aktiivisten kulutapojen edistäminen helpompaa.

1. Koulumatkojen pääreitit on suunniteltu ja toteutettu lasten ja nuorten kävelyn sekä pyöräilyn näkökulmasta.  

Kävelylle ja pyöräilylle turvallinen liikenneympäristö edesauttaa aktiivista ja kestävää koulumatkaliikkumista. 

Kävely- ja pyöräilyteiden olosuhteiden kehittämisellä on suuri merkitys lasten liikkumisen edistämisessä. Tärkeitä kehittämiskohteita ovat etenkin kävely- ja pyörätiet asuntoalueilla, liikenteen yleinen rauhoittaminen sekä alikulut vilkkaimmissa risteyksissä.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä vilkkaasti liikennöityjen katujen ylitykset näyttäisivät rajoittavan eniten koululaisten kulkemista jalan tai pyörällä. Samoin liikennevalojen, ali- ja ylikulkutunneleiden sekä suojateiden vähäinen määrä on yhteydessä vähäiseen koulumatkaliikkumiseen.1

Lasten aktiivista koulumatkaliikkumista näyttää puolestaan lisäävän jalkakäytävien määrä ja jalkakäytävien kattava verkoston. Turvattomiksi havaittuja paikkoja ovat vilkkaat risteykset, vilkasliikenteisten teiden ylitykset sekä kapeat ja mutkaiset tiet.

Autolla kouluun kyyditseminen lisää autoliikennettä koulun lähiympäristössä etenkin aamuisin ja vähentää koulumatkojen liikenneturvallisuutta.

Fiksusti kouluun -olosuhdekartoitus

Fiksusti kouluun -ohjelman pilottikoulujen olosuhdekartoituksissa yhdessä tunnistettuja kehittämiskohteita liikennejärjestelyjen osalta kouluissa ovat:

 • Risteysalueet kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta
  • Koulun lähellä pitkiä suoria, joilla autojen nopeudet kasvavat
  • Autoliikenteen nopeuksiin vaikuttavia kavennuksia tai hidasteita ei ole
 • Saattoliikennejärjestelyt
 • Pyöräpysäköinti
  • Pyörät ovat telineiden lähettyvillä pikemminkin kuin telineissä – ovatko telineet väärässä paikassa vai vääränlaisia?
  • Pyöräpaikkoja aivan liian vähän
  • Runkolukittavia telineitä ei ole

Katso raportti pilottikoulujen olosuhdekartoituksista sivujen materiaalipankista.

2. Koulumatkojen pääreitit ovat talvikunnossapidon korkeimmassa prioriteettiluokassa.

Talvella aktiivisten kulkutapojen osuus putoaa noin 13 % ja autokyytien määrä nousee syksyyn ja kevääseen verrattuna. Lumi ja jää kävely- ja pyöräteillä on yleisin syy vaihtaa aktiivinen kulkumuoto passiiviseen.  

Oppilaat kokevat liukkauden talvipyöräilyn suurimmaksi ongelmaksi. Pyöräteiden kunnossapitoa pitää parantaa osalla tärkeimmistä koulureiteistä, jotta oppilaat voivat talvellakin pyöräillä kouluun.2

Esimerkiksi Oulussa pyöräteitä ja niiden talvikunnostusta on kehitetty määrätietoisesti vuosikymmenten ajan. Oulun seudun pääpyöräreittien talvihoitourakka on tilattu yhteistyössä Oulun kaupungin, Kempeleen kunnon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Yhtenäisen laadun lisäksi tilaajat vaativat urakoitsijalta muun muassa pyöräilijöiden tarpeiden ymmärtämistä. Isona tavoitteena on muun muassa tehdä pyöräilystä houkuttelevampaa ja vähentää liikenteen päästöjä.

Siinä onkin onnistuttu monella tapaa, sillä Oulussa pääpyörätiet on aurattu aikaisin aamulla. Oulussa on käytössä talvikunnossapidon reaaliaikainen seurantajärjestelmä, ja parin vuoden ajan on pilotoitu langatonta lumen syvyyden mittausmenetelmää. Tarkoituksena on kehittää järjestelmä, joka pystyy mittaamaan pyöräväyliltä langattomasti lumen syvyyden, sen pinnalla olevan jääpolanteen paksuuden, sohjon määrän ja jopa pinnan epätasaisuuden.

Oulussa kuljetaan aktiivisesti kouluun myös talvella.

Oulussa kävely- ja pyöräteiden talvikunnossapito on esimerkillistä.

Lähteet ja lue lisää:

1 Matkalla kouluun – Peruskoululaisten koulumatkat ja aktiivisten kulkutapojen edistäminen https://www.liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/matkalla_kouluun_0.pdf

2 Talvipyöräillen kouluun https://lappeenrannanpyorailijat.fi/talvipyoraillen-kouluun/

Pyöräliikenteen suunnittelu https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-18_pyoraliikenteen_suunnittelu_web.pdf

Hyvä talvikunnossapito lisää pyöräilyintoa Oulun seudulla https://vayla.fi/-/hyva-talvikunnossapito-lisaa-pyorailyintoa-oulun-seudulla

Oulu on talvipyöräilyn mallikaupunki, hehkuttaa kansainvälinen media: haastattelupyyntöjä on jonoksi asti – mitä on tehty oikein? https://yle.fi/uutiset/3-11762870