Salon esimerkillinen yhteistyö ohjasi oppilaita kulkemaan fiksusti kouluun

Salon kaupungissa saavutettiin kestävän ja aktiivisen koulumatkaliikkumisen edistysaskelia poikkihallinnollisen yhteistyön avulla. Saavutuksena oli konkreettisia koulureittien kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parannuksia sekä esimerkillinen yhteistyömalli myös muille kaupungeille ja kunnille. 

Fiksusti kouluun -ohjelman asiantuntijat tekivät lukuvuonna 2020-2021 yhteistyötä fiksun koulumatkaliikkumisen edistämiseksi seitsemässä eri kunnassa/kaupungissa. Kuntapiloteilla tavoiteltiin parannuksia koulureittien ja koulujen piha-alueiden liikenneturvallisuuteen sekä parempia ympäristöjä aktiiviselle ja kestävälle koulumatkaliikkumiselle. Salon kaupunki oli yksi mukana olleista pilottikohteista.  

Työskentelyä varten Salon kaupunki kokosi Fiksusti kouluun -tiimin, jonka tavoitteena oli edistää kestävää ja aktiivista koulumatkaliikkumista. Tiimiin koottiin kahden koulun rehtorit, katu- ja liikennesuunnittelun insinööri, koulukuljetuskoordinaattori, liikennesuunnittelija sekä liikuntapalveluiden sekä kaupunkikehittämispalveluiden edustajat.  

Kuva Tupurin koulun pyöräpysäköinnistä
Kuva Tupurin koulun pyöräpysäköinnistä. Pienimmätkin koululaiset saavat nykyisin pyöräillä Tupurin kouluun. Huoltajat iloitsivat rehtorin päätöksestä, joka helpottaa perheiden arjen logistiikkaa.

Kulkutapakyselyistä ja olosuhdekartoituksista konkretiaa koulumatkaliikkumisen edistämiseen 

Tiimin edustajat tutustuivat yhdessä Fiksusti kouluun -ohjelman asiantuntijoiden kanssa Tupurin ja Moision koulujen ympäristöihin.  

Oppilaiden kulkutapakyselyssä selvitettiin, miten koululaiset kulkevat koulumatkoja. Oppilaat pääsivät itse vastaamaan kyselyyn. Pienimpien oppilaiden vanhemmat avustivat myös kulkutapakyselyissä. 

Kouluissa tehtiin myös olosuhdekartoitukset, jossa tutkittiin kävelyn ja pyöräilyliikenteen järjestelyjä koulujen piha-alueilla ja lähikaduilla. Olosuhdekartoitukset osoittivat esimerkiksi koulujen lähikatujen risteysalueissa, saattoliikennejärjestelyissä sekä pyöräpysäköinnissä kehittämisen tarpeita. 

Kartoitukset osoittivat esimerkiksi, että autojen ajonopeudet koulujen lähikaduilla nousivat liian korkeiksi, risteysalueet koulujen lähistöllä olivat paikoin turvattomia ja saattoliikenne ruuhkautui koulujen piha-alueille, jolloin kävellen ja pyörällä kulkevat oppilaat joutuivat liikkumaan peruuttavien henkilöautojen välissä. 

Kuva Moision koulun saattoliikenteestä. Koululaiset joutuvat toistaiseksi pyöräilemään ruuhkaisen saattoliikenteen läpi koulun pihalle tai pysäköintialueen toisessa päässä jatkuvalle pyöräilyväylälle. Fiksusti kouluun -tiimin kartoituksen pohjalta suunnitellaan kävelyn ja pyöräilyn väylän merkitsemistä pysäköintialueen reunaan.
Kuva Moision koulun saattoliikenteestä. Koululaiset joutuvat toistaiseksi pyöräilemään ruuhkaisen saattoliikenteen läpi koulun pihalle tai pysäköintialueen toisessa päässä jatkuvalle pyöräilyväylälle. Fiksusti kouluun -tiimin kartoituksen pohjalta suunnitellaan kävelyn ja pyöräilyn väylän merkitsemistä pysäköintialueen reunaan.

Yhteistyön hedelminä koulureittien parannuksia ja ekaluokkaisten pyöräilylupa 

Kulkutapakyselyn, olosuhdekartoituksen ja poikkihallinnollisen yhteistyön myötä Salon kaupunki kääri hihat ja ryhtyi korjaamaan kartoituksissa ilmenneitä ongelmat mm. saattoliikennejärjestelyissä sekä koulun lähialueen puutteellisissa liikennemerkeissä. Lisäksi kaupungissa alettiin valmistella myös Moision pyöräilyn ja kävelyn liikenneväylien uudistusta. 

Olosuhdekartoitusten ja kulkutapakyselyiden myötä havahduttiin myös siihen, että koulun ekaluokkalaisten pyöräilykiellolle ei löytynyt enää perusteita, joten ekaluokkalaisille annettiin lupa pyöräillä kouluun. Lisäksi fiksun koulumatkaliikkumisen innoittamana järjestettiin Euroopan urheiluviikon pyöräilytapahtuma

Salon kaupunki otti myös kestävän koulumatkaliikumisen osaksi kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa ja velvoittaa eri toimijoita tekemään tekoja fiksumman koulumatkaliikkumisen edistämiseksi.