Seitsemän vinkkiä koulu- ja opiskelumatkojen aktiiviseen kulkemiseen Liikkumalla työkykyä nyt -kampanjan aikana

Liikkumalla työkykyä nyt on Liikkuva opiskelu -ohjelman sekä eri kumppaneiden yhteinen työkykyä edistävä kampanja, joka järjestetään 18.–22.9.2023. Tavoitteena on lisätä tietoutta liikkumisesta ja liikkumisen merkityksestä työkykyyn ja hyvinvointiin. Osallistumalla kampanjaan vastaamme samalla myös presidentti Niinistön liikkumishaasteeseen.

Tiesitkö, että opiskelija kulkee kouluvuoden aikana noin 400 matkaa kodin ja oppilaitoksen välillä?  Ei siis ole yhdentekevää, miten nuo matkat kuljetaan. Jotta liikkumisesta saadaan terveyshyötyjä, tulisi liikkumisen pitäisi olla säännöllistä, ja mikä sen säännöllisempää kuin opiskelumatkat.

Kokosimme oppilaitoksille vinkkejä siitä, kuinka aktiivista ja kestävää kulkemista voi nostaa oppilaitoksen arjessa näkyviin. Nappaa ideat käyttöön!

  • Järjestäkää pyöränhuoltotempaus. Käyttäkää avuksi oheisia vinkkejä tai pyytäkää yhteistyöhön esim. paikallista pyöräilyseuraa.
  • Toteuttakaa Liikenneraati. Liikenneraati on mainio tapa osallistaa opiskelijat edistämään koulumatkojen turvallisuutta. Liikenneraadissa opiskelijat kuvaavat ja raportoivat omat reittinsä. Tämän jälkeen videot käydään läpi. Havainnot ja kehittämiskohteet voidaan raportoida kaupunki- ja liikennesuunnitteluun.
  • Osallistukaa Euroopan liikkujan viikkoon. 16–.22.9. vietetään Euroopan liikkujan viikkoa, joka huipentuu 22.9. pidettävään Auton vapaapäivään! Silloin on hyvä kannustaa opiskelijoita saapumaan kampukselle lihasvoimin tai joukkoliikenteellä.
  • Tehkää olosuhdekartoitus. Oppilaitoksen ympäristössä kannattaa tehdä olosuhdekartoitus ja lähteä sen pohjalta parantamaan olosuhteita. Onko oppilaitoksen pihalla hyvät pyöräsäilytyspaikat, miten liikenne on ohjattu? Risteävätkö kevyeen liikenteen väylä ja moottoriajoneuvot. Onko oppilaitokselle kulku parkkipaikan poikki? Lisää hyviä vinkkejä olosuhteiden kehittämiseen saa Fiksusti kouluun -ohjelman pilottikuntien olosuhdekartoituksesta.
  • Järjestäkää oma Kilometrikisa. Kerätkää opiskelijoiden viikon aikana pyöräilemät matkat yhteen ja katsokaan, kuinka pitkälle sillä pääsisi. Kampanjaan kannattaa ottaa mukaan myös henkilökunta.
  • Ladatkaa ja tulostakaa postereita herättämään opiskelijat pohtimaan omia liikkumisvalintojaan.
    Huom! Posterit tukevat viestinnällisesti toinen toisiaan ja ne on tarkoitus laittaa oppilaitoksen seinälle vierekkäin.
  • Kysykää opiskelijoilta. Onko opiskelijoilta kysytty, mitä he haluavat ja mikä edistäisi heidän aktiivisia opiskelumatkojansa.