Kaikki materiaalit

Liikenneraati

Liikenneraati on mainio tapa osallistaa oppilaat edistämään koulumatkojen turvallisuutta. Liikenneraadissa oppilaat kuvaavat ja raportoivat omat koulureittinsä. Tämän jälkeen videot käydään läpi koulussa. Tilaisuudessa voi olla mukana oppilaat, opettajat, vanhempainyhdistys, pyöräilyjärjestö jne.

Videoista tehdään havaintoja ja pyritään tunnistamaan haastavia kohtia, joita voidaan raportoida kaupunki- ja liikennesuunnitteluun.

Tehtävän voi tehdä opetukseenne sopivalla tavalla tai osana laajempaa liikkumissuunnitelma tai ympäristösuunnitelma työtä.

Aihealue sopii sovelletusti eri ikäisille oppijoille ja tukee opetussuunnitelman yleisiä tavoitteita sekä erityisesti ympäristöopin, maantiedon, liikunnan, äidinkielen ja kuvataiteen sisältöjä.