Kalajoki kulkee sparrauksen avulla kohti kestävämpiä koulumatkoja

Asiantuntijasparraus, poikkihallinnollinen yhteistyö ja verkostomainen yhteistyö muiden kuntien kanssa on laittanut kestävän ja aktiivisen koulumatkaliikkumisen pyörät pyörimään Kalajoella. Kaupunki rakentaa nyt koulun ympäristöön pyöräilyn tukikeskusta ja edistää kouluympäristöjen fiksumpaa liikennesuunnittelua. 

Kalajoen kaupunki on yksi Fiksusti kouluun -pilottikohteista, jossa on toteutettu koulumatkojen olosuhdekartoituksia ja kulkutapakyselyitä sekä verkostomaista yhteistyötä kestävän koulumatkaliikkumisen edistämisessä. 

Kalajoki on tunnettu matkailupitäjä, jossa välimatkat ovat pitkiä ja julkiset liikenneyhteydet heikkoja. Koulut sijaitsevat kymmenien kilometrien päässä toisistaan ja koulumatkat ovat pitkiä.  Kaupungissa moni oppilas kuuluukin koulukuljetuksen piiriin. 

Tietoa, osaamista ja uudenlaisia näkökulmia suunnittelun ja päätöksenteon tueksi 

Fiksumman koulumatkaliikkumisen edistäminen on viime vuosina noussut Kalajoen kaupungin työpöydälle. Kaupungissa on toteutettu Viiden tähden koulureitit -hanke ja tekeillä on kouluverkkouudistus. Suunnitteilla on myös liikuntapaikkarakentamista, joissa aktiivisen ja kestävän koulumatkaliikkumisen tavoitteet kulkevat rinnalla. 

Fiksusti kouluun -ohjelman asiantuntijoiden luotsaamana toteutettiin kulkutapakyselyt ja olosuhdekartoitukset kahdessa eri koulussa. Kalajoen kaupungin palvelualuejohtaja Juha Isolehto kertoi 25.3. Fiksusti kouluun -webinaarissa, että etenkin Fiksusti kouluun -ohjelman kulkutapakyselyt, olosuhdekartoitukset sekä verkostomainen yhteistyö ovat tuoneet kaupungille tärkeää dataa ja uudenlaisia näkökulmia liikennesuunnittelun ja päätöksenteon tueksi.  

Fiksusti kouluun -pilottiohjelman kulkutapaseuranta osoitti esimerkiksi kehittämistarpeita Raumankarin yhtenäiskoulun ympäristössä. Nyt kaupunki kehittää alueen koulureittejä yhdessä liikennesuunnittelun ja kaavoituksen kanssa.  

Kuva: Fiksusti kouluun -ohjelma teki Raumankarin koululle kehittämisehdotukset olosuhteiden parantamiseksi. Kehittämisehdotukset otetaan huomioon viimeistään liikuntapuistosuunnittelun käynnistyessä.
Fiksusti kouluun -ohjelma teki Raumankarin koululle kehittämisehdotukset olosuhteiden parantamiseksi. Kehittämisehdotukset otetaan huomioon viimeistään liikuntapuistosuunnittelun käynnistyessä.

Merenojan yhtenäiskoulun liikuntapuiston yhteyteen rakennetaan pyöräilyn huoltorakennus, jota voidaan hyödyntää ympärivuotisesti. Tilat toimivat pyörällä liikkuvien pukeutumistiloina sekä pyörien huolto- ja säilytystiloina. Päätöstä on vauhdittanut koulutilojen monipuolinen käyttöaste. Koulunkäynnin ohella, koulurakennukset tarjoavat sijan kerhotoiminnalle, kansalaistoiminnalle, kansalaisopetukselle, urheilutapahtumien majoitukselle ja kilpailutiloille, tapahtumille ja monelle muulle palvelutoiminnalle. Monipuolisena palvelukeskuksena toimivan koulun onkin tärkeää toimia kestävän liikkumisen solukohtana. FIksusti kouluun –ohjelman asiantuntijat ovat auttaneet etsimään rahoituslähteitä huoltorakennuksen kustannusten kattamiseen. 

Koulutaksit ajavat suoraan koulun pihalle, pyöräparkkien välittömään läheisyyteen. Fiksusti kouluun -asiantuntijat ehdottivat koulutaksien noutopistettä ajotien reunaan koulun pihan sijasta.
Koulutaksit ajavat suoraan koulun pihalle, pyöräparkkien välittömään läheisyyteen. Fiksusti kouluun -asiantuntijat ehdottivat koulutaksien noutopistettä ajotien reunaan koulun pihan sijasta.

Poikkihallinnollinen ja osallistava suunnittelu toimenpiteiden taustalla 

Kalajoen kaupungissa strategiset tavoitteet ohjaavat poikkihallinnollista toimintaa. Kaupungin strategisena tavoitteena on kaikessa toiminnassaan edistää liikunnallista elämäntapaa ja ekologista liikkumista.  

Kaupungin toimintayksiköt ja palvelualueet tekevät jatkuvaa poikkihallinnollista yhteistyötä.  Isolehdon mukaan keskeisintä on, että eri yksiköitten ja palvelualueiden johto osallistuu toimintaan, jolloin tieto ja suunnitelmat etenevät päätöksentekoon ja eri toimijat ymmärtävät tekojen perustelut. 

Toiminnan pohjana on myös asukkaiden osallisuus ja kuuleminen. Kaupungissa toimii mm. liikunnan kyläraati, joka osallistuu kouluverkkouudistukseen. 

Jouhevien uudistusten edellytyksenä on myös, että ilmenneet muutostarpeet viedään nopeasti osaksi kaavoitussuunnitelmaa ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.