Tukea kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen

Valtio tukee kuntien katuverkon kävelyä ja pyöräliikennettä edistäviä infrahankkeita 31,5 miljoonalla eurolla. Rahoitusta on tarjolla väylien ja pyöräpysäköinnin rakentamiseen tai parantamiseen sekä hankkeiden suunnitteluun. Tavoitteena on parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden olosuhteita sekä vähentää liikenteen päästöjä.

Valtionavustusta voidaan myöntää yksittäisille kunnille ja kuntien yhteishankkeisiin. Avustusmäärä on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2020 klo 16.15.

Nyt tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräliikenteen olosuhteita ja houkuttelevuutta.