Mielipidekirjoitus: Koululaisilla oltava oikeus turvalliseen koulumatkaan joka päivä

Syksyn saapuessa uutiset ja sosiaalinen media muistuttavat alkavasta kouluvuodesta ja tarpeesta varovaisuuteen liikenteessä. Suomalainen koululainen kulkee noin 400 koulumatkaa vuodessa, joten tämä tarkkavaisuus on syytä muistaa koko vuoden, ei vain elokuussa.

Koulumatkojen liikenneympäristön turvallisuus on tärkeää, jotta koulumatka on mahdollista kulkea aktiivisesti. Lasten ja nuorten päivittäisestä aktiivisuudesta jopa puolet voi tulla koulumatkoista. Pyöräily tai kävely ennen koulupäivän alkua virkistää ja voi parantaa keskittymistä. Tutkimusten mukaan aktiivisesti kuljettu koulumatka lisää päivittäistä kokonaisaktiivisuutta, parantaa jalkojen lihasvoimaa ja kestävyyttä sekä pienentää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Suomessa tehdyn pitkäaikaistutkimuksen (LASERI) mukaan aktiivisesti koulumatkansa kulkevat lapset ovat fyysisesti aktiivisempia aikuisena kuin moottoriajoneuvolla kulkevat lapset. Koulumatkan kulkeminen lihasvoimin on myös ilmastoteko, joka vähentää pienhiukkaspäästöjä koulun lähialueella. 

Koulumatkan kulkutapa ja turvallisuus on aikuisten vastuulla. Vanhemmat, koulut, kunnat ja kaupungit voivat kaikki vaikuttaa koulumatkan kulkutavan valintaan sekä koulumatkan turvallisuuteen. Aktiivisesti kuljettujen koulumatkojen turvallisuus paranee suunnittelemalla kävelyn ja pyöräilyn väylät ja risteykset sujuviksi sekä alentamalla nopeusrajoituksia.  Kyyditsemällä lapsi kouluun lyhyillä 0-3 kilometrin matkoilla lisätään tarpeetonta saattoliikennettä koulun lähialueilla. Jos kotona lapsen koulumatka koetaan turvalliseksi, voi sen lain mukaan kulkea heti ensimmäisestä luokasta alkaen myös pyörällä.  Koulumatkan pyöräilemiseen ei tarvita erikoislupaa kouluilta. Koulujen sen sijaan on mahdollista opastaa oppilaita turvalliseen liikkumiseen esimerkiksi liikennekasvatuksella sekä liikkumissuunnitelman avulla. Mahdollisestaan yhdessä koululaisille aktiivinen, kestävä ja turvallinen koulumatka koko vuoden. 

Fiksusti kouluun -ohjelma:

Joonas Niemi, Likes

Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Sanna Ojajärvi, Pyöräilykuntien verkosto ry