Kaikki materiaalit

Oppilaiden osallisuus fiksujen koulumatkojen edistämisessä

Lasten ja nuorten kasvaminen tiedostaviksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi edellyttää osallisuuden toteutumista. Kouluilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä. Kestävän koulumatkaliikkumisen edistämisessä on monia mahdollisuuksia tarjota myös oppilaille vaikuttamisen paikkoja. Tässä materiaalissa esittelemme, miten osallisuutta voi edistää aktiivisten ja kestävien koulumatkojen toteutumisessa sekä tarjoamme linkkejä aiheen kannalta releventteihin materiaaleihin.

Mitä osallisuus tarkoittaa fiksujen koulumatkojen edistämisessä?


Osallisuus on vaikuttamista omaan elämään ja yhteisiin asioihin vaikuttaviin mahdollisuuksiin, toimintoihin ja palveluihin. Se tarkoittaa kuulumista sellaiseen toimintaan, joka edistää elämän merkitystä lisäävää vuorovaikutusta. Kestävän koulumatkaliikkumisen osalta osallisuus tarkoittaa, että oppilaat pääsevät vaikuttamaan niihin rakenteisiin esimerkiksi omassa koulussa tai kunnassa, jotka estävät tai edistävät kestävän ja aktiivinen koulumatkaliikkumisen toteutumista. Lapsille ja nuorille mahdollistetaan vaikuttamisen paikkoja, joissa oppilaat voivat edistää esimerkiksi oman koulumatkaympäristönsä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lasten ja nuorten tapa hahmottaa maailmaa voi opettaa aikuisia ottamaan paremmin erilaiset kulkijat ja ympäristötekijät huomioon liikenteen suunnittelussa.

Käytäntöjä, joilla osallistaa oppilaat fiksun koulumatkaliikkumisen edistämiseen:

1. Olosuhteiden kartoituksilla muutosta liikennesuunnitteluun

Oppilaiden kuuleminen ja osallisuus liikenteen suunnittelussa hyödyttää niin oppilasta itseään kuin aikuista. Oppilaat voivat tuoda täysin uusia näkökulmia ja ratkaisuja esimerkiksi koulujen liikkumissuunnitelmaan tai kaupunkien ja kuntien liikennesuunnitteluun. Epäsuotuisa pyöräpysäköinti tai turvattomat ja tylsät kulkureitit voidaan huomata usein vasta oppilaiden omakohtaisen kokemuksen myötä.

Olosuhdekartoituksissa oppilaat pääsevät selvittämään, miten koulujen ympäristöä voisi parantaa tukemaan paremmin kestävää ja aktiivista liikkumista. Kartoitukset toimivat pohjana kouluympäristöjen kehittämisessä.

Katso, miten Fiksusti kouluun -ohjelmassa on toteutettu olosuhdekartoituksia >>

2. Liikenneraadista pohja liikkumissuunnitelmaan


Liikenneraati on mainio tapa osallistaa oppilaat edistämään koulumatkojen turvallisuutta. Liikenneraadissa oppilaat kuvaavat ja raportoivat omat koulureittinsä. Tämän jälkeen videot käydään läpi koulussa. Tilaisuudessa voi olla mukana oppilaat, opettajat, vanhempainyhdistys, pyöräilyjärjestö jne.


Videoista tehdään havaintoja ja tunnistetaan haastavia kohtia, joita voidaan raportoida kaupunki- ja liikennesuunnitteluun.
Tehtävän voi tehdä opetukseenne sopivalla tavalla tai osana laajempaa liikkumissuunnitelma tai ympäristösuunnitelma työtä.


Aihealue sopii sovelletusti eri ikäisille oppijoille ja tukee opetussuunnitelman yleisiä tavoitteita sekä erityisesti ympäristöopin, maantiedon, liikunnan, äidinkielen ja kuvataiteen sisältöjä.


Lataa ohjeet liikenneraadin toteuttamiseen >>

3. Vie oppilaiden viestiä kuntapäättäjille


Olosuhdekartoitus tai liikenneraati voi toimia hyvänä pohjana kerätä oppilaiden havaintoja koulumatkojen kehittämistarpeista päättäjille. Kutsu esimerkiksi kuntapäättäjä luokkaan vierailulle kertomaan, miten päätöksenteko toimii, mitkä eri toimialat vastaavat koulumatkojen ja liikenteen suunnittelusta. Kannusta oppilaita ja päättäjää avoimeen vuorovaikutukseen ja koosta päättäjälle oppilaiden kehitysideat fiksun koulumatkaliikkumisen edistämiseen.


Tutustu open ilmasto-oppaan Enemmän kuntavaikuttamista -tehtävään >>

4. Järjestä oppilaiden kanssa pyöräparaati


Pyöräilyparaatissa lapset ja nuoret järjestävät pyöräilyparaatin koulussa ja viestivät siitä. Pyöräilyparaati on näyttävä tapa tuoda esiin pyöräilyn iloa, yhteisöllisyyttä ja pyöräilymyönteistä ilmapiiriä. Se on myös hauska tapa opettaa liikenteen ympäristövaikutuksista. Projekti sopii kaikenikäisille oppilaille. Pyöräilyparaatiin tarvitaan vähintään 6-8 lasta ja 1-2 ohjaavaa aikuista.


Toteuttamiseen ei välttämättä tarvitse lainkaan rahaa ja pyörien koristeluun voi käyttää halutessa kierrätysmateriaaleja. Isommilla osallistujamäärillä tulee varmistaa luvat poliisilta.


Viestintä on olennainen osa pyöräilyparaatia ja tapahtumasta kannattaa tiedottaa eri viestintäkanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa.

Tutustu Open ilmasto-oppaan pyöräparaati-tehtävään >>

Muita aiheeseen liittyviä materiaaleja:

Enemmän pyöräilyvaikuttamista

Ilmastokampanjointia koulussa

Yhteiskuntasimulaattori

Ilmastokirjon open työkalupakin materiaalit osallistavaan ilmastokasvatukseen

Teemat