Tiedote: Seitsemässä kunnassa pilotoidaan uutta koulumatkaliikkumisen edistämismallia

Turvattomiksi koetut koulureitit voivat olla yksi syy siihen, että vanhemmat kyyditsevät lapsensa kouluun jopa lyhyitä matkoja. Seitsemässä kunnassa käynnistyy Fiksusti kouluun -ohjelman ja kuntien välinen yhteistyö, jolla tavoitellaan parannuksia koulureittien ja koulujen piha-alueiden liikenneturvallisuuteen ja luodaan parempia ympäristöjä aktiiviselle ja kestävälle koulumatkaliikkumiselle.

Ensimmäisessä vaiheessa pilottikunniksi valikoituivat Kalajoki, Kangasala, Kemi, Kuopio, Lappeenranta, Salo ja Vantaa. Jokaisesta mukana olevasta kunnasta valitaan pilottiin kaksi koulua. Fiksusti kouluun -ohjelman asiantuntijat tekevät kuntien ja koulujen kanssa tiivistä yhteistyötä koko pilotoinnin ajan.

Pilotoinnin keskiössä ovat kävelylle ja pyöräilylle turvalliset koulureitit. Pilottikuntiin suunnitellaan ns. olosuhdetyön malli, jolla voidaan kartoittaa turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä seikkoja. Tarkoituksena on, että mallia voidaan jatkossa hyödyntää koko Suomessa.

Mallin tarkoituksena on kartoittaa yhtenäisellä tavalla koulureittien ja koulun piha-alueen nykytilanne sekä kehittämiskohteet, jotka parantavat koulureittien turvallisuutta ja mahdollistavat aktiivisen ja kestävän koulumatkaliikkumisen. Aktiiviseen ja kestävään liikkumiseen kannustaminen on tärkeää etenkin terveys- ja ympäristösyistä, kertoo Fiksusti kouluun -ohjelman koordinaattori Joonas Niemi Likesiltä.

Turvallisuus on avainasemassa, kun kodeissa mietitään lasten koulumatkaliikkumista

Koettu turvallisuus voi olla pienestä kiinni. Yksi ainoa turvattomaksi koettu suojatie koulureitillä saattaa johtaa siihen, että kävelyn tai pyöräilyn sijaan koululainen saakin autokyydin vanhemmiltaan. Näin käy herkästi etenkin pienimpien oppilaiden kohdalla.

– Yhtä lailla turvattomaksi koetun liikenneympäristön parantaminen voi olla pienestä kiinni. Esimerkiksi nopeusrajoitusten alentamisella, ajoväylän kaventamisella ja henkilöautoliikenteen vähentämisellä voidaan parantaa liikenneturvallisuutta koulujen lähiympäristöissä ja saada lisää koululaisia kävelemään ja pyöräilemään koulumatkansa, toteaa Pyöräilykuntien verkoston kehittämispäällikkö Sanna Ojajärvi.

Yhteistyö pilottikuntien ja -koulujen sekä Fiksusti kouluun -ohjelman kanssa käynnistyi toukokuussa ja tulee jatkumaan ensi kevääseen.

Pilottityöskentelyn etenemisestä kerrotaan syksyn 2020 aikana osoitteessa www.fiksustikouluun.fi

Lisätietoja

Likes
ohjelmakoordinaattori Joonas Niemi
puh. 050 505 2769
joonas.niemi@likes.fi

Pyöräilykuntien verkosto
kehittämispäällikkö Sanna Ojajärvi
puh. 040 527 5632
sanna.ojajarvi@poljin.fi