Oppilaiden osallisuus on tärkeää kestävän koulumatkaliikkumisen suunnittelussa

Kestävä liikkuminen mielletään usein yksilön valinnaksi, mutta valintojen taustalla vaikuttaa niin kuntien, lainsäädäntöjen kuin koulujen päätökset. Edistämällä oppilaiden osallisuutta kestävän liikkumisen edistämisessä voidaan vahvistaa lasten ja nuorten yhteiskunnallista asemaa ja kuulluksi tulemista. Siksi oppilaiden osallisuus on myös yksi tärkeä osa Fiksusti kouluun -ohjelman toimintaa.

Osallisuus on vaikuttamista omaan elämään ja yhteisiin asioihin vaikuttaviin mahdollisuuksiin, toimintoihin ja palveluihin. Se tarkoittaa kuulumista sellaiseen toimintaan, joka edistää elämän merkitystä lisäävää vuorovaikutusta. Kestävän koulumatkaliikkumisen osalta oppilaat pääsevät vaikuttamaan niihin rakenteisiin esimerkiksi omassa koulussa tai kunnassa, jotka estävät tai edistävät kestävän ja aktiivinen koulumatkaliikkumisen toteutumista. Lapsille ja nuorille mahdollistetaan vaikuttamisen paikkoja, joissa oppilaat voivat edistää esimerkiksi oman koulumatkaympäristönsä turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Koululaiset oman koulumatkansa asiantuntijoita

Oppilaiden kuuleminen ja osallisuus liikenteen suunnittelussa hyödyttää niin oppilasta itseään, kuin aikuista. Oppilaat voivat tuoda täysin uusia näkökulmia ja ratkaisuja esimerkiksi koulujen liikkumissuunnitelmaan tai kaupunkien ja kuntien liikennesuunnitteluun. Epäsuotuisa pyöräpysäköinti tai turvattomat ja tylsät kulkureitit voidaan huomata usein vasta oppilaiden omakohtaisen kokemuksen myötä.

Koululaisille suunniteltu alikulku ei aina olekaan se houkuttelevin ja tutkittaessa koululaisten reittejä huomataankin, että koululaiset käyttävätkin täysin eri reittiä. Siksi aikuisten on myös tärkeää kuulla oppilaiden omia kokemuksia liikenteen suunnittelussa”, kertoo tutkija Katja Rajala Likesiltä.

Lasten ja nuorten tapa hahmottaa maailmaa voi myös opettaa aikuisia ottamaan paremmin erilaiset kulkijat ja tekijät huomioon liikenteen suunnittelussa.

Lapset havainnoivat ympäristöä sellaisesta perspektiivistä, joka ottaa huomioon kaikki kulkijat oli kyse sitten tietä ylittävästä vanhuksesta, rusakosta tai itse koululaisesta. Se tuo tärkeitä näkökulmia paitsi lasten omista kokemuksista liikenteessä myös muista huomioitavista seikoista”, kertoo ympäristökasvatuksen asiantuntija Sanna Koskinen, WWF:ltä.

Fiksusti kouluun kannustaa osallisuuteen – Oppilaat mukana koulun liikkumisympäristön kartoituksissa

Fiksusti kouluun -ohjelma etsii ratkaisuja, joilla myös oppilaat voivat osallistua kestävän koulumatkaliikkumisen edistämiseen. Osana ohjelmaa on pilotoitu uutta koulumatkaliikkumisen edistämismallia, jossa oppilaat pääsevät arvioimaan, miten kouluympäristön olosuhteet tukevat kestävää liikkumista.

Olosuhdekartoituksissa oppilaat pääsevät selvittämään, miten koulujen ympäristöä voisi parantaa tukemaan paremmin kestävää ja aktiivista liikkumista. Kartoitukset toimivat tukena kouluympäristöjen kehittämisessä.

Juttu on kirjoitettu Fiksusti kouluun -verkostotapaamisen pohjalta, jossa kuultiin WWF:n Sanna Koskisen ja Likesin Katja Rajalan  esitykset oppilaiden osallisuuden merkityksestä sekä koostettiin parhaita käytäntöjä oppilaiden osallistamisessa koulujen kestävän ja aktiivisen liikkumisen edistämiseen.