LIITU-tutkimus: lukiolaiset kulkevat alle viiden kilometrin opiskelumatkat pääosin aktiivisesti

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on väestötason trenditutkimus, jolla kerätään tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta ja paikallaanolosta sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä.

LIITU-aineisto on aiemmin kerätty perusopetusikäisiltä, mutta vuonna 2020 tutkimus kohdentui ensimmäistä kertaa toisella asteella opiskeleviin nuoriin. Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten liikkumista ja liikuntakäyttäytymistä useiden eri tekijöiden näkökulmista. Raportti pitää sisällään 14 tuloslukua.

LIITU-tutkimuksessa kysyttiin myös opiskelijoiden koulumatkan pituutta ja kulkutapaa. Yleisintä tapaa kulkea kouluun kysyttiin erikseen talven sekä kevään ja syksyn osalta.

Keskimäärin lukiolaisista 38 prosenttia kulki opiskelumatkansa kävellen tai pyörällä. Alle viiden kilometrin opiskelumatkat kuljettiin pääosin aktiivisesti. Tärkein opiskelumatkan aktiiviseen kulkemiseen vaikuttava tekijä on opiskelumatkan pituus, sillä enintään kolmen kilometrin opiskelumatkoista 80 prosenttia kuljettiin lihasvoimin, mutta yli viiden kilometrin matkoista vain 15 prosenttia.

Naiset ja miehet kulkivat lukioon yhtä aktiivisesti ympäri vuoden, joskin talvella naiset vaihtoivat pyöräilyn kävelyyn miehiä useammin. Aktiivisten kulkumuotojen käyttöä vähentävät pitkien etäisyyksien lisäksi talvi sekä ajokortti. 

Ammattiin opiskelevien osalta opiskelumatkojen kulkumuotoja ei voitu tarkastella pienen vastaajamäärän vuoksi.

Lue koko raportti Valtion liikuntaneuvoston sivuilta