Koulumatkojen kulkutavat huoltajien silmin

Fiksusti kouluun -ohjelma on toteuttanut huoltajakyselyn, jonka vastaukset on koottu yhteen raporttiin.

Tämän huoltajakyselyn kokonaistuloksista kootun raportin tavoitteena on selvittää, mitkä asiat vaikuttavat lasten ja nuorten kulkutapavalintojen taustalla. Raportissa kuvataan huoltajien näkemyksiä siitä, miksi lapsi tai nuori kulkee koulumatkansa pääasiallisella kulkutavallaan, ketkä osallistuvat kulkutavan valintaan ja miten aktiivisia kulkutapoja voidaan edistää.

Huoltajakyselyn tulokset täydentävät aikaisempaa valtakunnallista tietoa, joka on kerätty lapsilta ja nuorilta itseltään esimerkiksi LIITU-tutkimuksessa.

Siirry raporttiin