Fiksusti kouluun -ohjelmalle 60 000 euroa liikkumisen ohjauksen valtionavustusta

Traficom on myöntänyt Fiksusti kouluun -ohjelmalle 60 000 euroa liikkumisen ohjauksen valtionavustusta aktiivisen ja kestävän koulumatkaliikkumisen edistämiseen. 

– Hienoa, että Fiksusti kouluun -ohjelma nähdään tärkeänä toimijana koulumatkojen liikenneturvallisuuden kehittämisessä. Olemme ensimmäisenä toimintavuonna päässeet hyvään vauhtiin ja tällä avustuksella pääsemme jatkamaan työtä aktiivisten ja kestävien koulumatkojen edistämisessä, kertoo Pyöräilykuntien verkoston asiantuntija Sanna Ojajärvi.   

Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista sekä kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn suosiota.  

Valtionavustuksella voidaan rahoittaa kävelyn, pyöräilyn tai joukkoliikenteen valtakunnallista, liikkumisen ohjauksen keinoin tehtävää edistämistoimintaa. 

Traficom myöntää valtionavustukset vuosittain harkinnanvaraisesti määräaikaan mennessä lähetettyjen hakemusten perusteella. 

Katso kaikki avustusta saaneet hankkeet