Kaikki materiaalit

Vaihtoehtoiset kulkuneuvot ja niiden säilyttäminen

Koulumatkoja voi taittaa aktiivisesti pyörän ohella muillakin liikkumisvälineillä. Keväällä ja syksyllä varsinkin skuutit ja skeitit ovat lisääntyneet koulumatkoilla. Skuutteja varsinkin on helppo käyttää siirtymissä pysäkkimatkoilla. Lumisina talvina sukset ja potkukelkat ovat suosittuja liikkumisvälineitä.

Koulujen onkin hyvä varautua vaihtoehtoisten kulkuvälineiden säilyttämiseen.

Vantaan Liikkuva koulu toteuttaa lukuvuodessa kaksi Aktiivinen oppimisympäristö -projektia yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Osana projektia Viertolan koulun aulatilaan on hankittu skuuttitelineitä katso Liikkuva koulu -sivulta esimerkki. Lisäksi esimerkiksi Hämeenkylän koulussa on skuuttiparkki.

Suomalaisista toimijoista mm. Lappset ja Lehtovuori toimittaa erilaisia skuuttiparkkeja.