Kaikki materiaalit

Tampereen kaupungin kysely päiväkotimatkoista

Tampereen kaupunki teki keväällä 2018 kyselyn päivikotimatkoista huoltajille ja päiväkodinjohtajille.

Tulosten mukaan 80 % lapsista viedään päiväkotiin työ- tai opiskelumatkan yhteydessä.

Yli puolet vanhemmista (53 %) toivoo, että pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita kehitetään päiväkodin saavutettavuuden parantamiseksi.
Vastaajista 81 % on samaa mieltä siitä, että kodin ja päiväkodin välillä on hyvät pyöräily-yhteydet.

Vastauksia kerättiin 16.4.–2.5.2018 välisenä aikana Surveypal-kyselyllä.

Vanhemmille suunnattuun kyselyyn saatiin yhteensä 1291 vastausta 92 eri päiväkodista. Päiväkodin johdolle suunnattuun kyselyyn saatu yhteensä 58 vastausta 26 eri päiväkodista.