Kaikki materiaalit

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Tämä opas on tarkoitettu muistilistaksi pyöräilevän ja kävelevän koulu- tai harrastusbussin
käynnistämisestä ja ”ohjaamisesta” kiinnostuneille vanhemmille.

Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit on arkea helpottava sosiaalinen innovaatio. Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa matka kouluun tai harrastukseen pyöräillään tai kävellään aikuisen johdolla ryhmässä. Yhteistä matkantekoa nimitetään ”koulubussiksi”, koska matka kuljetaan sovitun reitin ja aikataulun mukaan. ”Bussit” kulkevat tapaamispaikkoina toimivien ”pysäkkien” kautta, josta voi liittyä joukkoon.