Kaikki materiaalit

Kulkutapakysely koululla

Oppilaiden koulumatkojen kulkumuotoja voidaan selvittää yksinkertaisella verkkokyselyllä. Kyselyllä saadaan tietoa siitä, miltä etäisyydeltä oppilaat tulevat kouluun milläkin kulkuneuvolla ja miksi he eivät mahdollisesti kulje lihasvoimin kouluun ja koulusta.

Kyselyn voi järjestää esimerkiksi kolme kertaa vuodessa: elo-syyskuussa, tammi-helmikuussa ja huhti-toukokuussa. Kysely kannattaa tehdä eri vuodenaikoina, jotta nähdään miten kulkutavat muuttuvat esimerkiksi syksystä talveen ja talvesta kevääseen. Yleisesti talvisin kuljetaan paljon vähemmän pyörällä ja enemmän autokyydillä. Kyselyn avulla voidaan kannustaa paremmin aktiiviseen liikkumiseen juuri talvella.

Kyselyllä kerätään jokaiselta oppilaata kulkutapa kotoa kouluun ja koulusta kotiin yhden viikon ajalta. Kulkutapakysely kannattaa toteuttaa verkkokyselynä esimerkiksi Google Formsilla. Oppilaat voivat vastata kyselyyn viimeisenä keräyspäivänä. Nuoremmat oppilaat voivat esimerkiksi merkata itselleen muistiin keräysviikolla kuljetut matkat ja opettaja tai vanhemmat voivat syöttää nämä kyselylomakkeeseen.

Kulkutapatuloksia voi hyödyntää esimerkiksi innostamalla oppilaita kilometrikisoihin tai parantamaan tuloksia seuraavaan kyselykertaan. Kouluissa tulosten perusteella voidaan kiinnittää huomioita esimerkiksi tietyiltä etäisyyksiltä tulevien oppilaiden kulkemiseen ja miettiä, miten heitä saataisiin liikkumaan aktiivisesti. Tuloksia voidaan esitellä myös vanhempainilloissa ja keskustella vanhempien kanssa koulumatkaliikkumisesta. Tulokset voivat olla hyödyllisiä myös kaupunki- ja liikennesuunnittelulle.