Kaikki materiaalit

Koulumatkojen kulkutapatuloksia

Suomessa koulumatkojen kulkutapoja selvitetään valtakunnallisessa LIITU-tutkimuksessa sekä kuntien ja alueellisten kyselyjen avulla. LIITU-tutkimuksen mukaan koulumatkoista n. 60% kuljetaan aktiivisesti kouluvuonna. Vuodenaika vaikuttaa kuitenkin merkittävästi kulkutapoihin. LIITUn mukaan aktiiviset kulkutavat laskevat keväästä/syksystä talvella n. 16% ja alle 5 kilometrin matkoilla jopa 18%.

Kansallisessa LIITU-tutkimuksessa on selvitetty koulumatkojen kulkutapoja vuosina 2016 ja 2018. Vuoden 2018 tutkimuksen mukaan alle viiden kilometrin matkoista syksyisin ja keväisin aktiivisesti kuljetaan 84%, talvella 69% ja koko vuoden keskiarvolla 76%. Vuoteen 2016 kulkutapaosuudet ovat pysyneet lähes samana. Voit tutustua kulkutatapatuloksiin lataamalla tulokset.

Useissa Suomen kunnissa on tehty kulkutapakyselyitä ja -selvityksiä koulumatkojen kulkemisesta. Fiksusti kouluun ohjelman pilottikunnissa Kuopiossa ja Kangasalla tehtiin lukuvuonna 2018-2019 useamman koulun kattavat kulkutapakyselyt. Kyselyissä selvitettiin koulumatkojen kulkutavat erikseen kouluun ja koulusta pois viikon ajan kolmesti vuoden aikana. Kyselyjen perusteella kouluun viedään useammin henkilöautolla kuin sieltä lähdetään sekä pyöräilyn määrä laskee merkittävästi talvella.

Kulkutapakyselyn tulokset Kangasala 2018-2019, N=549-733, Fiksusti kouluun -ohjelma
Kulkutapakyselyn tulokset Kuopio 2018-2019, N=1223-1350, Fiksusti kouluun -ohjelma

LIITU-tutkimusten kulkutapatuloksia 2016-2018 (pdf)

Teemat

    Lähteet

  • Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa - LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016 ja 2018, Sami Kokko ja Leena Martin (toim.), Valtion Liikuntaneuvosto 2016-2019