Kaikki materiaalit

Koulumatkojen kulkutapakyselyjen tulokset syyskuu 2020

Fiksusti kouluun -pilottikunnissa tehdään lukuvuoden 2020–2021 aikana kolme kulkutapaseurantaa: syyskuussa 2020, helmikuussa 2021 sekä toukokuussa 2021. Kulkutapaseurannassa selvitetään viikon ajalta oppilaiden kulkutavat kouluun ja koulusta pois.

Syyskuun kyselyyn vastasi 4882 oppilasta 18:sta koulusta 7:stä kunnasta. Eniten vastaajia oli 7-, 8- ja 9-luokkien oppilaista. Pyöräily ja kävely olivat seurantaviikon yleisimmät kulkutavat. Kaikista matkoista kävellen kuljettiin 29 % ja pyörällä 46%. Seurantaviikolle ajoittunut Aila-myrsky vaikutti koulumatkojen kulkutapoihin hieman; pyöräilymäärä väheni myrskypäivänä ja autokyytien määrä kasvoi, varsinkin kouluun mentäessä.

Kulkutapaseurannassa selvitettiin myös ensimmäistä kertaa koulukuljetusten, bussien ja muun julkisen liikenteen pysäkkimatkojen pituutta ja niiden kulkemista aktiivisesti. Julkisen liikenteen pyörällä tai kävellen kuljetut pysäkkimatkat olivat yhteen suuntaan keskimäärin 500 metriä. Pysäkkimatkoista voi siis tulla lyhyeen alle 500 metrin koulumatkaan verrattavaa fyysistä aktiviisuutta.