Kaikki materiaalit

Koulumatkan pyöräily 1. ja 2. luokalla

Osassa suomalaisista kouluista 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden koulumatkapyöräilyä on rajoitettu. Rajoitus voi olla varsinainen kielto 1.–2.-luokkalaisten koulumatkojen pyöräilystä tai vastaava suositus. Kiellot eivät kuitenkaan ole juridisesti mahdollisia ja rajoituksetkin tulisi ottaa tarkkaan harkintaan. Pyörä on turvallinen kulkuneuvo eikä tutkimusten mukaan 1. ja 2. luokan oppilaiden pyöräily kouluun altista vaaratilanteisiin enempää kuin kävely.2

Esimerkki rehtorin viestistä pyöräkiellosta huoltajille. Poliisilla ei ole suositusta eikä juridista perustetta aiheeseen.

Päätösvalta oppilaan koulumatkan kulkemisesta on juridisesti huoltajan vastuulla. Myös Opetushallituksen järjestyssäännön laatimisohjeessa todetaan: “Esimerkiksi polkupyörällä kouluun tuloa ei voida kokonaan kieltää.”1 Suoria koulujen tekemiä kieltoja koulumatkapyöräilyyn onkin enää vähän, mutta erilaiset suositukset pyöräilyn rajoittamiseen ovat tavallisia.

Juridisesti sekä Opetushallituksen ohjeen mukaan suosituksia saa antaa. Tällöin kuitenkaan erillisiä lupalappuja tai lupaa koulumatkan kulkemiseen tietyllä kulkuneuvolla ei tarvitse anoa.
Vaikka suosituksesta voi poikea monesti kuitenkin rehtorin antama suositus tulkitaan kielloksi, mikä voi aiheuttaa suosituksesta poikkeavalle koululaiselle sosiaalista painetta.

Koulut ja kaupungit voivat rajoitussuositusten sijaan kannustaa ja suosittaa aktiivista kulkemista kaikille oppilaille.

Aktiiviseen kulkemiseen voi kannustaa järjestyssäännöissä esimerkiksi näin.

Teemat