Kaikki materiaalit

Koulumatkaliikkumisen edistäminen talvella, Kangasalan ja Lappeenrannan hankkeet

Fiksusti kouluun -hankeavustuksella tehtiin lukuvuonna 2019-2020 kaksi koulumatkojen talviolosuhteiden kehittämishanketta. Molemmissa hankkeissa tarkasteltiin koulureittien talvikunnossapidon luokituksia, eli millä prioriteetilla koulureittien talvikunnossapitoa hoidettiin. Hankkeissa tutkittiin myös muun muassa koulujen tonttien kunnossapitoa pyöräpysäköinnin osalta.

Lappeenrannan ja Kangasalan hankkeissa saatiin selvitettyä oppilaiden pääreittejä kouluun, joiden avulla pystyttiin tarkastelemaan kunnossapitoluokkia suhteessa oppilasvirtoihin kulkuväylillä. Lappeenrannassa tehtiin kattava pyöräpysäkköinnin nykytilaselvitys ja Kangasalla osallistettiin oppilaita ja kunnossapidon henkilöstöä kehittämään koulun lähialuetta talvella kulkemisen näkökulmasta. Molemmissa hankkeissa tehtiin runsaasti kehittämisehdotuksia, jotka on välitetty molempien kaupunkien liikennesuunnitteluun. Fiksusti kouluun -ohjelma seuraa kehittämisehdotuksien etenemistä.

Hankkeiden suunnittelusta vastasivat Kangasalan ja Lappeenrannan kaupungit ja toteutuksesta Kangasalla Sitowise Oy sekä Lappeenrannassa Lappeenrannan pyöräilijät. Hankkeiden loppuraportit löytyvät sivupalkista.