Kaikki materiaalit

Koulujen liikkumissuunnitelma

Koulujen liikkumissuunnitelma kannustaa viisaaseen liikkumiseen. Sen avulla voidaan tarkastella päivittäisiä liikkumistottumuksia ja muuttaa niitä kestävämpään suuntaan. Sen avulla voidaan tarkastella päivittäisiä liikkumistottumuksia ja muuttaa niitä kestävämpään suuntaan. 

HSL on tuottanut oppilaitosten vapaaseen käyttöön liikkumissuunnitelman ohjeen. Ohjeesta löytyy versiot erikseen alakouluun ja yläkouluun/toiselle asteelle.