Kaikki materiaalit

Kampussankareiden pyöräilysuositusposterit

Kampussankarit 2019−2022 kannustaa toisen asteen opiskelijoita ja henkilökuntaa pyöräilemään entistä suuremman osan arkimatkoistaan. Kampussankarit-toimintoihin kuuluu opiskelijoiden liikkumista kartoittava kysely, luento pyöräilyn terveys-, talous- ja ympäristöhyödyistä, sähköpyörän testiajo sekä kuukauden kestävä sähköpyöräkokeilu. Vuosina 2019−2021 Kampussankareihin osallistui yhteensä kymmenen oppilaitosta ympäri Suomea.

Valtakunnalliset pyöräilysuositukset
Kampussankareissa toteutetun liikkumiskyselyn perusteella lähes puolella toisen asteen opiskelijoista koulumatka on alle viisi kilometriä. Suosituimmat kulkutavat kouluun ovat linja-auto, kävely ja pyöräily. Viidennes kulkee matkat autolla, joko kuljettajana tai matkustajana. Alle viiden kilometrin matkoissa on potentiaalia: ne voidaan kulkea henkilöauton sijaan pyörällä tai joukkoliikennettä ja kävelyä yhdistelemällä.

Oppilaitoksilla on erinomaiset mahdollisuudet tukea opiskelijoiden koulumatkapyöräilyä kiinnittämällä huomiota mm. laadukkaaseen pyöräpysäköintiin, sosiaalitiloihin sekä sujuviin ja turvallisiin pyöräreitteihin oppilaitoksen piha-alueella ja sen ympäristössä. Myös erilaisilla kampanjoilla ja tempauksilla tuodaan pyöräilyä näkyväksi ja innostetaan pyörän polkimille.

Tukemalla nuorten aktiivista koulumatkaliikkumista voidaan lisätä päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrää, joka on yhteydessä parempaan terveyteen, toimintakykyyn ja vireystilaan

Olemme tuottaneet 2019−2021 mukana olleiden oppilaitosten sähköpyöräkokeilu kokemusten ja liikkumiskyselyn vastausten perusteella valtakunnalliset pyöräilysuositukset, joiden tavoitteena on herättää opiskelijoita pohtimaan omia liikkumisvalintojaan sekä antaa oppilaitoksille konkreettisia esimerkkejä pyöräilyn edistämisestä. Posterit ovat nyt vapaasti kaikkien nähtävillä ja ladattavissa. Huom! Posterit tukevat viestinnällisesti toinen toisiaan ja ne on tarkoitus laittaa oppilaitoksen seinälle vierekkäin.

Koululiikuntaliiton ja Pyöräilykuntien verkoston Pyöräily elämäntavaksi -hankkeessa edistetään pyöräilyä eri muodoissa yläkoulussa ja toisella asteella. Pyöräily tuodaan osaksi koulun ja oppilaitoksen toimintakulttuuria, jolloin pyörää hyödynnetään osana oppimista, teemapäiviä ja arkimatkoja. Pyöräily elämäntavaksi -hankkeen muodostavat Pyöräsankarit ja Kampussankarit. 

Kampussankarit-toiminta on vielä käynnissä toukokuuhun 2022 saakka. Kolmannen hankevuoden keskiössä ovat olleet sähköpyöräkokeilijoiden sosiaalisen median postaukset sekä pyöräily-ympäristöhavainnot. Lue lisää Pyöräilykuntien verkoston verkkosivulta.