Kaikki materiaalit

10 askelta aktiivisiin ja kestäviin liikkumistapoihin

Koululainen kulkee noin 400 matkaa vuodessa kodin ja koulun välillä. Siksi on väliä sillä, kuljetaanko kouluun pyörällä, kävellen, skuutilla vai autolla. Koulumatkojen kulkutavoista päättävät tavallisimmin koululaiset yhdessä huoltajiensa kanssa. Tavoista tulee helposti päivästä toiseen toistuva rutiini. Siksi aika ajoin on hyvä pysähtyä pohtimaan syitä omiin valintoihin.

10 askelta aktiivisiin ja kestäviin liikkumistapoihin -aineisto on koottu herättämään keskustelua kulkutapavalinnoista esimerkiksi vanhempainilloissa.

  1. Asenne ja ilmapiiri
  2. Varusteet ja välineet
  3. Liikennetaidot ja -säännöt
  4. Vanhempien esimerkki
  5. Saattoliikenne
  6. Liikkumisvälineen pysäköinti
  7. Koulumatkat kaverin kanssa
  8. Aktiivisesti kuljettu koulumatka liikuttaa
  9. Aisteille virikkeitä
  10. Keskustelu